در عرض 10دقیقه بدون پرداخت هزینه فروش آنلاین تو شروع کن!!

50.000+ محصول
200+ فروشنده
25,000+ فعالیت روزانه
500+ شهر مشتری
60+ شهر فروشنده

به یک بازار خلاقانه بپیوندید.

درگاه پرداخت امن

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎی اداری، ﺻﺎﺣﺐ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار، در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‌ﺗﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ، وﻗﺖ‌ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

تبلیغات در سایت‌های پربازدید

بدون پرداخت هزینه اضافی محصولاتتان را به صورت گسترده در بهترین سایت‌ها تبلیغ کنید.

ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ راﯾﮕﺎن

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود و راﯾﮕﺎن در بفروش ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت‌ﺗﺎن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ.

سرویس های پستی متنوع

امکان استفاده از سرویس‌های متنوع پستی از قبیل پیک موتوری، پست، تیپاکس، باربری و ...

مشاوره ﻓﺮوش

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن بفروش درآﻣﺪﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

پروفایل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ پروفایل و آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

پنل ساده و کاربردی

در بفروش شما با ساده‌ترین شکل ممکن محصولاتتان را ثبت و مدیریت کنید.

فروشنده باشید

میلیون ها خریدار برای دیدن محصولات فروشگاه شما نمی توانند صبر کنند.

در بفروش دات نت، بفروشید

مقرون به صرفه، شفاف و امن

پرداخت های خریداران بصورت آنلاین بوده و مبلغ پرداخت شده تا زمان تکمیل سفارش در حساب بفروش باقی خواهد ماند و در زمان تکمیل سفارش مبلغ بعد از کسر کارمزد به حساب شما واریز خواهد شد

حداکثر 5٪ از هر سفارش
کارمزد پایین برای فروش محصولات دریافت می شود.
 • بدون کارمزد ثبت محصول
 • بدون کارمزد ماهانه

برخی از امکانات مدیریت پنل فروشنده

 • مدیریت کالا‌ها
 • مدیریت موجودی کالاها
 • مدیریت موجودی و قیمت به صورت دسته‌ای
 • مدیریت موجودی و قیمت از فایل اکسل
 • امکان اتصال به سیستم حسابداری شما
بازارچه خرید و فروش بفروش دات نت
 • مدیریت سفارش‌ها
 • ﮔﺰارش دﻗﯿﻖ ﻣﺎﻟﯽ
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 • ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی
 • مدیریت فروش فوق العاده

مراحل فروش در بفروش

مراحل فروش در بفروش

پشتیبانی رایگان مشتریان شما

در روزﻫﺎی اداری از ساعت 9 ﺗﺎ 17، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺎرش‌ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ، از ﻟﺤﻈﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺗﺎ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ.

person-support
bg-support

از زبان فروشندگان بشنوید

ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﯽ در بفروش ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﻓﺮوﺧﺖ؟

product

لوازم الکترونیکی

product

خانه و آشپزخانه

product

زیبایی و سلامت

product

اسباب بازی

product

فرهنگ و هنر

product

تجهیزات صنعتی

برخی از دسته‌ها

 • آجیل و خشکبار
 • عسل
 • ترشی و مربا
 • غذای خانگی
 • چای و قهوه
 • کیف و کفش
 • پوشاک
 • ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت
 • ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
 • ﻋﺮﻗﯿﺎت
 • ﻧﮕﺎرﮔﺮی
 • زﯾﻮرﺳﺎزی
 • دم ﻧﻮش
 • ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه
 • روﻏﻦ‌ﻫﺎ

ﺳﻮاﻟﺎت ﻣﺘﺪاول

کارمزد بفروش چند درصد است؟

5 درصد از هر تراکنش کارمزد بفروش است.

برای ارسال سفارش چه کاری باید انجام دهم؟

سفارش را آماده و بسته‌بندی کرده و از طریق سرویس پستی ارسال کنید، و تمامی این مراحل را در پنل مدیریت سفارشات اعلام کنید.

هزینه‌های ارسال سفارش با چه کسی است؟

مشتری هنگام خرید از فروشنده هزینه ارسال را نیز براساس سرویس پستی انتخابی پرداخت می‌کند، اما مدیریت سرویس های پستی با فروشنده است که با کدام سرویس‌های پستی مایل به همکاری هستید و در هنگام تسویه عین مبلغ ارسال به فروشنده تعلق می‌گیرد.

تسویه حساب بفروش با فروشندگان چگونه است؟

تسویه حساب دو شرط دارد: ۱- مراحل سفارش تا انتها توسط فروشنده ثبت شده باشد - حتماً بارکد سرویس پستی برای سفارش درج شده باشد ۲- رضایت مشتری روی سفارش ثبت شده باشد. در این صورت حداکثر 24 ساعت در روزکاری بعد از درخواست شما، بفروش با شما تسویه می‌کند.

ﻫﻨﻮز ﺳﻮاﻟﯽ دارﯾﺪ؟

با شماره زیر تماس بگیرید و از مشاوره رایگان تیم خدمات فروشندگان بفروش استفاده کنید. مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.

ﺑﺮای ﺷﺮوع آﻣﺎده‌اﯾﺪ؟

ﺟﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ فروشندگان ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺮ روزی بفروش ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ، ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺎ به ﺟﻤﻊ بفروشی ها ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.