دارت چوبی ضخیم با چهار سوزن قطر 30 سانت

دارت چوبی قطر 30 سانتی
تحویل تخمینی:  تقریباً 3 الی 6 روز کاری ?
  • گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  • نو (آکبند)
0% رضایت مشتری
کارنامه معاملات کاربر

اسباب بازی فروشی کایا

اردبیل
  • 8 تعداد محصول
  • 6 تعداد فروش
  • 6 تعداد مشتری
290,000تومان

سایر محصولات مشابه

دارت حرفه ای
صفحه چوبی ضخیم
دارای چهار سوزن
محکم و حرفه ای
قطر صفحه 29 سانتیمتر

دارت تشکیل شده از یک صفحه ی چوبی و مسطح است که آن را “بورد” می نامند. به این ترتیب آنچه از جزئیات روی این بورد می بینید شامل تعدادی از حلقه های رنگی می شود که در فاصله هایی مشخص نسبت به یکدیگر نقاشی شده اند. این دایره ها و تفکیک رنگ های آن ها امتیاز هر پرتاب را برای شما مشخص می کند، در واقع بازی دارت و تمام هیجان آن به همین دایره های امتیازش است. این بازی در عین حال که سرگرم کننده است دقت و تمرکز شما را بسیار بالا می برد. توجه داشته باشید که برای سرگرم کردن نوجوان ها و تشویق آنها برای استفاده کمتر از موبایل و تبلت می توانید این بازی مهیج را به آنها هدیه دهید تا هم تحرکشان را بالا ببرید و هم برای گذران اوقات با خانواده و دوستان، فضای مجازی را کمرنگ تر دنبال کنند.

دارت حرفه ای
صفحه چوبی ضخیم
دارای چهار سوزن
محکم و حرفه ای
قطر صفحه 29 سانتیمتر

دارت تشکیل شده از یک صفحه ی چوبی و مسطح است که آن را “بورد” می نامند. به این ترتیب آنچه از جزئیات روی این بورد می بینید شامل تعدادی از حلقه های رنگی می شود که در فاصله هایی مشخص نسبت به یکدیگر نقاشی شده اند. این دایره ها و تفکیک رنگ های آن ها امتیاز هر پرتاب را برای شما مشخص می کند، در واقع بازی دارت و تمام هیجان آن به همین دایره های امتیازش است. این بازی در عین حال که سرگرم کننده است دقت و تمرکز شما را بسیار بالا می برد. توجه داشته باشید که برای سرگرم کردن نوجوان ها و تشویق آنها برای استفاده کمتر از موبایل و تبلت می توانید این بازی مهیج را به آنها هدیه دهید تا هم تحرکشان را بالا ببرید و هم برای گذران اوقات با خانواده و دوستان، فضای مجازی را کمرنگ تر دنبال کنند.

دارت حرفه ای
صفحه چوبی ضخیم
دارای چهار سوزن
محکم و حرفه ای
قطر صفحه 29 سانتیمتر

دارت تشکیل شده از یک صفحه ی چوبی و مسطح است که آن را “بورد” می نامند. به این ترتیب آنچه از جزئیات روی این بورد می بینید شامل تعدادی از حلقه های رنگی می شود که در فاصله هایی مشخص نسبت به یکدیگر نقاشی شده اند. این دایره ها و تفکیک رنگ های آن ها امتیاز هر پرتاب را برای شما مشخص می کند، در واقع بازی دارت و تمام هیجان آن به همین دایره های امتیازش است. این بازی در عین حال که سرگرم کننده است دقت و تمرکز شما را بسیار بالا می برد. توجه داشته باشید که برای سرگرم کردن نوجوان ها و تشویق آنها برای استفاده کمتر از موبایل و تبلت می توانید این بازی مهیج را به آنها هدیه دهید تا هم تحرکشان را بالا ببرید و هم برای گذران اوقات با خانواده و دوستان، فضای مجازی را کمرنگ تر دنبال کنند.

دارت حرفه ای
صفحه چوبی ضخیم
دارای چهار سوزن
محکم و حرفه ای
قطر صفحه 29 سانتیمتر

دارت تشکیل شده از یک صفحه ی چوبی و مسطح است که آن را “بورد” می نامند. به این ترتیب آنچه از جزئیات روی این بورد می بینید شامل تعدادی از حلقه های رنگی می شود که در فاصله هایی مشخص نسبت به یکدیگر نقاشی شده اند. این دایره ها و تفکیک رنگ های آن ها امتیاز هر پرتاب را برای شما مشخص می کند، در واقع بازی دارت و تمام هیجان آن به همین دایره های امتیازش است. این بازی در عین حال که سرگرم کننده است دقت و تمرکز شما را بسیار بالا می برد. توجه داشته باشید که برای سرگرم کردن نوجوان ها و تشویق آنها برای استفاده کمتر از موبایل و تبلت می توانید این بازی مهیج را به آنها هدیه دهید تا هم تحرکشان را بالا ببرید و هم برای گذران اوقات با خانواده و دوستان، فضای مجازی را کمرنگ تر دنبال کنند.

دارت حرفه ای
صفحه چوبی ضخیم
دارای چهار سوزن
محکم و حرفه ای
قطر صفحه 29 سانتیمتر

دارت تشکیل شده از یک صفحه ی چوبی و مسطح است که آن را “بورد” می نامند. به این ترتیب آنچه از جزئیات روی این بورد می بینید شامل تعدادی از حلقه های رنگی می شود که در فاصله هایی مشخص نسبت به یکدیگر نقاشی شده اند. این دایره ها و تفکیک رنگ های آن ها امتیاز هر پرتاب را برای شما مشخص می کند، در واقع بازی دارت و تمام هیجان آن به همین دایره های امتیازش است. این بازی در عین حال که سرگرم کننده است دقت و تمرکز شما را بسیار بالا می برد. توجه داشته باشید که برای سرگرم کردن نوجوان ها و تشویق آنها برای استفاده کمتر از موبایل و تبلت می توانید این بازی مهیج را به آنها هدیه دهید تا هم تحرکشان را بالا ببرید و هم برای گذران اوقات با خانواده و دوستان، فضای مجازی را کمرنگ تر دنبال کنند.

دارت حرفه ای
صفحه چوبی ضخیم
دارای چهار سوزن
محکم و حرفه ای
قطر صفحه 29 سانتیمتر

دارت تشکیل شده از یک صفحه ی چوبی و مسطح است که آن را “بورد” می نامند. به این ترتیب آنچه از جزئیات روی این بورد می بینید شامل تعدادی از حلقه های رنگی می شود که در فاصله هایی مشخص نسبت به یکدیگر نقاشی شده اند. این دایره ها و تفکیک رنگ های آن ها امتیاز هر پرتاب را برای شما مشخص می کند، در واقع بازی دارت و تمام هیجان آن به همین دایره های امتیازش است. این بازی در عین حال که سرگرم کننده است دقت و تمرکز شما را بسیار بالا می برد. توجه داشته باشید که برای سرگرم کردن نوجوان ها و تشویق آنها برای استفاده کمتر از موبایل و تبلت می توانید این بازی مهیج را به آنها هدیه دهید تا هم تحرکشان را بالا ببرید و هم برای گذران اوقات با خانواده و دوستان، فضای مجازی را کمرنگ تر دنبال کنند.

دارت حرفه ای
صفحه چوبی ضخیم
دارای چهار سوزن
محکم و حرفه ای
قطر صفحه 29 سانتیمتر

دارت تشکیل شده از یک صفحه ی چوبی و مسطح است که آن را “بورد” می نامند. به این ترتیب آنچه از جزئیات روی این بورد می بینید شامل تعدادی از حلقه های رنگی می شود که در فاصله هایی مشخص نسبت به یکدیگر نقاشی شده اند. این دایره ها و تفکیک رنگ های آن ها امتیاز هر پرتاب را برای شما مشخص می کند، در واقع بازی دارت و تمام هیجان آن به همین دایره های امتیازش است. این بازی در عین حال که سرگرم کننده است دقت و تمرکز شما را بسیار بالا می برد. توجه داشته باشید که برای سرگرم کردن نوجوان ها و تشویق آنها برای استفاده کمتر از موبایل و تبلت می توانید این بازی مهیج را به آنها هدیه دهید تا هم تحرکشان را بالا ببرید و هم برای گذران اوقات با خانواده و دوستان، فضای مجازی را کمرنگ تر دنبال کنند.

دارت حرفه ای
صفحه چوبی ضخیم
دارای چهار سوزن
محکم و حرفه ای
قطر صفحه 29 سانتیمتر

دارت تشکیل شده از یک صفحه ی چوبی و مسطح است که آن را “بورد” می نامند. به این ترتیب آنچه از جزئیات روی این بورد می بینید شامل تعدادی از حلقه های رنگی می شود که در فاصله هایی مشخص نسبت به یکدیگر نقاشی شده اند. این دایره ها و تفکیک رنگ های آن ها امتیاز هر پرتاب را برای شما مشخص می کند، در واقع بازی دارت و تمام هیجان آن به همین دایره های امتیازش است. این بازی در عین حال که سرگرم کننده است دقت و تمرکز شما را بسیار بالا می برد. توجه داشته باشید که برای سرگرم کردن نوجوان ها و تشویق آنها برای استفاده کمتر از موبایل و تبلت می توانید این بازی مهیج را به آنها هدیه دهید تا هم تحرکشان را بالا ببرید و هم برای گذران اوقات با خانواده و دوستان، فضای مجازی را کمرنگ تر دنبال کنند.

0
از مجموع 0 رای

تاکنون هیچ نظری ثبت نشده است.

برای ثبت نظر ابتدا یا کنید.